Հղումներ

Հայաստան

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
www.mlsa.am

Առողջապահության նախարարություն
www.moh.am

Կրթության և գիտության նախարարություն
www.edu.am

Մշակույթի նախարարություն
www.mincult.am

Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն
www.minsportyouth.am

Պաշտպանության նախարարություն
www.mil.am

Տրանսպորտի և կապի նախարարություն
www.mtc.am

Քաղաքաշինության նախարարություն
www.mud.am

«Զբաղվածության պետական ծառայություն» գործակալություն
www.employment.am

Հայկական Կարմիր Խաչի ընկերության «Գրացիա» միջազգային հետվնասվածքային վերականգնողական կենտրոն
www.gratsia.am

«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիա
www.disabilityarmenia.am

«Փրկություն» ՀԿ
www.prkutyun.am

«Լիարժեք կյանք» ՀԿ
www.fulllife.am

Հատուկ կարիքներով մարդկանց աջակցության «Ունիսոն» ՀԿ
www.unison.am

«Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ
www.mission.am

«Հյուման Դիգնիթի Ընդ Փիս (HDP)» հիմնադրամ
www.hdpf.org

«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կենսամակարդակի բարելավում զբաղվածության խթանման միջոցով (LIFE)» ծրագիր
www.life-disability.am

«Երեխաների զարգացման միջազգային կենտրոն» ՀԿ
www.aicdc.am

«ԱրԲես» Առողջության կենտրոն
www.arabkirjmc.am

Մանկական Զարգացման հիմնադրամ
www.wvarmenia.am

ԱՊՀ

Ն.Ն Բուրդենկոյի անվան առողջարան (Սաքի, Ուկրաինա)
www.burdenko.ukrbiz.net

Առաջին ռուսական հաշմանդամների ինտերնետ-պորտալ
www.disability.ru

Հաշմանդամների «Պերսպեկտիվա» տարածաշրջանային ՀԿ (Մոսկվա, Ռուսաստան)
www.perspektiva-inva.ru

Հեռավոր արտերկիր

Մատչելիության խորհուրդ (Access Board, ԱՄՆ)
www.access-board.gov

Մատչելիության ազգային կենտրոն (National Center on Accessibility, ԱՄՆ)

www.indiana.edu/~nca/

Հաշմանդամ երեխաների ազգային կենտրոն (National Dissemination Center on Children with Disabilities, ԱՄՆ)
www.nichcy.org/index.html

«Ռոհո» Ֆիրմա (Անվասայլակի վրա նստելու համար նախատեսված փչովի թերապևտիկ բարձիկների, ներքնակների արտադրող)
www.rohoinc.com/

Հաշմանդամների համար շարժողական զուգարանների արտադրող www.satelliteindustries.com/restrooms.html

Կույրերի ազգային ֆեդերացիա (National Federation of the Blind, ԱՄՆ)
www.nfb.org/seal/intro.htm

Բրայլի ինստիտուտ
www.brailleinstitute.org